Quy định mới về đăng ký xe từ 15/8/2023

Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, một luật mới đã được áp dụng yêu cầu việc chuyển nhượng chính thức quyền sở hữu pháp lý khi mua bán xe máy đã qua sử dụng. Một sự hoảng loạn chung đã nổi lên từ tin tức này trong cả cộng đồng người nước ngoài và … Read more